Kwi 2018
PWŚCPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30           
Regulamin
  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez

LEX SPECIALIS Kancelaria Prawna

Renata Kochowska - Zielińska

Spis treści:

  • Dział I: Postanowienia ogólne
  • Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
  • Dział III: Warunki świadczenia usług
  • Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów
  • Dział V: Odpowiedzialność
  • Dział VI: Tryb postępowania reklamacyjnego
  • Dział VII: Postanowienia przejściowe i końcowe
  • Dział VIII: Cookies

 

Dział I: Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

a.       Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. -Prawo telekomunikacyjne /Dz.U. z 2001 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm./,

b.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. /Dz. U. Nr 144, poz. 1204/,

c.      System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

d.      Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

e.      LEX SPECIALIS - przez pojęcie to rozumie się: LEX SPECIALIS Kancelaria Prawna Renata Kochowska - Zielińska
 
f.       Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

g.      Usługobiorca - podmiot korzystający z usług LEX SPECIALIS, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

h. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym LEX SPECIALIS oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez LEX SPECIALIS usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 
© § LEX SPECIALIS Renata Kochowska-Zielińska 2006 - 2018
Projekt: AylaDesign